Фары Хонда Цивик
Фары

1994, 1995 c DRL

 Фары Honda Civic

1994, 1995 без DRL

 Фары Honda Civic

1996 1998 c DRL

 Фары Honda Civic

1996 1998 без DRL

 Фары Honda Civic